Bezpieczeństwo informatyczne

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom z kategorii „bezpieczeństwo informacji” oferujemy następujące kompetencje w tej tematyce:

Audyty informatyczne

 • Jest to usługa, której celem jest zapewnienie, że firma działa na całkowicie legalnym oprogramowaniu, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem, poufne informacje dostatecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Wdrażanie normy ISO/IEC 27001

W ramach tej usługi oferujemy kompleksowe wdrożenie w organizacji międzynarodowej normy standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wdrożenie obejmuje następujące obszary:

 • Polityka bezpieczeństwa;
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji;
 • Zarządzanie aktywami;
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 • Zarządzanie systemami i sieciami;
 • Kontrola dostępu;
 • Zarządzanie ciągłością działania;
 • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 • W ramach tej usługi oferujemy opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, która ma na celu zabezpieczenie zasobów organizacji. Jest agregatem spoistych zasad i procedur, na podstawie których instytucja będzie w stanie zbudować, zarządzać, a następnie udostępniać swoje zasoby.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji

 • W ramach tej usługi oferujemy podstawowe jak i zaawansowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji. Szkolenia są dopasowane do potrzeb i specyfiki organizacji, kładąc tym samym nacisk na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.